Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Missionen i Tranquebar

Tranquebar var i kolonitiden først og fremmest en handelsstation, men fra 1706 blev kolonien også udgangspunkt for en meget aktiv evangelisk-luthersk mission.

Titelblad på tamilsk. Den første bibel trykt i Tranquebar, 1713. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Titelblad på tamilsk. Den første bibel trykt i Tranquebar, 1713. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Monument over missionær Bartholomæus Ziegenbalg. Foto: Helle Jørgensen, 2008. Nationalmuseet
Monument over missionær Bartholomæus Ziegenbalg. Foto: Helle Jørgensen, 2008. Nationalmuseet
Skoledreng lærer alfabetet. Foto: Franckesche Stiftungen zu Halle
Skoledreng lærer alfabetet. Foto: Franckesche Stiftungen zu Halle

Missionærer i konflikt med den danske koloniøvrighed

I 1706 ankom to tyske præster, Bartholomæus Ziegenbalg og Heinrich Plütschau til Tranquebar. De var begge blevet udsendt af den danske konge Frederik IV for at opstarte missionsarbejde blandt koloniens indfødte befolkning. De var uddannet i Tyskland i byen Halle, der på dette tidspunkt var hovedsæde for en bestemt protestantisk trosretning, der er gået over i historien som Halle-pietismen, og det fik betydning for de to missionærers måde at drive mission på. Denne retning indenfor pietismen lagde meget vægt på undervisning. Frederik IV var selv meget inspireret af pietismen. Missionærernes ankomst til Tranquebar blev imidlertid langt fra mødt med glæde af de derboende europæere, som blandt andet var utilfredse med Frederik IV’s befaling om, at alle omvendte slaver skulle frigives. Man frygtede, at denne handling ville skabe kaos i Tranquebar, fordi de frigivne slaver ville gøre oprør mod overklassen.
På begrund af denne frygt, og beskyldninger for at have opildnet til lokal modstand mod den danske koloniøvrighed, blev Ziegenbalg i 1708 smidt i fængsel uden dom og først løsladt efter fire måneder.

Travle missionærer

Ziegenbalg er den mest kendte af missionærerne og han var en travl herre. Foruden at drive mission har han sat sit aftryk på mange andre områder. Han var f.eks. medarkitekt på opførelsen af Ny Jerusalemskirken i Tranquebar. Han stod for etableringen af et bogtrykkeri, han oversatte bøger og tekster til tamil, og han udarbejdede en ordbog over det tamilske sprog.

Missionen og skoletraditionen

I Tranquebar er der i dag en stor koncentration af skoler og andre uddannelsesinstitutioner, og det er en tradition, der rækker helt tilbage til Ziegenbalg og Plütschau.Missionærerne blev hurtigt klar over, at den bedste og mest effektive måde at forkynde det evangeliske budskab på gik gennem læsning af Biblen og dermed gennem uddannelse. Skolen blev derfor et vigtigt element i omvendelsen af hinduer til kristendom. Den evangeliske kirke i Tamil Nadu, i dag The Tamil Evangelical Church (TELC), er en efterkommer af Halle-missionen. Foruden opbygning af skolevæsen stod missionen samtidigt for socialarbejde og hospitalsvæsenet blandt de fattige. Udgangspunktet for aktiviteterne var fra starten af 1700-tallet Store og Lille Missionshus i Kongensgade, som ligger der endnu.

Tekst: Studenterpraktikant Sandra Østervang, 2008