Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Søkadetuddannelse

Søkadetakademiet

Søkadetakademiet

I november 1746 startede Peter Schiønning på Søkadetakademiet i København. Det var en drengedrøm, som gik i opfyldelse. Den 14 år gamle dreng blev udstyret med kårde og uniform, nu skulle han lære alle de dyder, der karakteriserede en søofficer.

Fra 1746 til 1750 var Schiønning ”volontær kadet”, hvilket betød, at han ikke var lønnet, og boede i byen. Da han i 1750 bliver ”virkelig kadet”, flytter han ind på akademiet og modtager fast gage.

I 1755 bliver han endelig udnævnt til løjtnant og kan lægge skolelivet bag sig. 

Kundskaber

Som det fremgår af dagbogens oplysninger fra Schiønnings tidligste år, kunne han allerede læse og skrive, da han startede på akademiet. Matematik var han også bekendt med på et ganske højt niveau, ligesom han havde lært en del latin.

I begyndelsen fyldte konfirmationsforberedelsen meget. Efter konfirmationen i Holmens Kirke kunne han starte på undervisningen i artilleri. Fagene matematik og navigation var grundlæggende vigtige. Hertil kom de dannende fag, dans, tegning og fægtning. Historie, geografi, fransk og engelsk både forberedte ham på det internationale liv som søofficer og gav ham indsigt i samfundets opbygning.

Pædagogik

Flere gange i dagbogen bliver der omtalt, hvordan kadetterne fører hinanden op i forskellige emner. At ”føre op” skal forstås på den måde, at kadetterne indbyrdes underviste hinanden i stoffet, og når de mente, kadetten havde lært sit stof, førtes han op til læreren, som hørte ham i stoffet.

Uddannelsen indeholdt naturligvis også praktisk sømandskab. Turen med kadetfregatten DOCQUEN i 1750 var det første møde med livet til søs. Siden blev det til flere togter til blandt andet Nordafrika i 1752-53.