Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Landtjeneste

Kompagnitjeneste

Kompagnitjeneste

Kompagnitjenesten gik ud på, at en officer skulle forestå et kompagni af Holmens faste stok. Et kompagni bestod af 111 mand.

Fem kompagnier udgjorde tilsammen en division. På Schiønnings tid var der 4 divisioner i Søetaten. Når Schiønning forestod et kompagni, sørgede han blandt andet for at udbetale deres løn og holde dem til forskellige arbejdsopgaver.

Det meste af 1760'erne gik for Schiønnings vedkommende med kompagnitjeneste. En del af kompagnitjenesten var også at føre kommando ved eksekutioner, både henrettelser og andre afstraffelser.

Retsassessor

I perioder af en måneds varighed blev Schiønning befalet af sidde i Combinerede Ret eller Politi- og Kommerce-Collegiet. Her skulle han sammen med et panel af militære og civile assessorer pådømme sager, som vedrørte Søetaten.

Interimsekvipagemester

I en periode i 1758 var Schiønning interimsekvipagemester ved Dokken. Som sådan forestod han det daglige arbejde ved denne vigtige installation. Derfor byder dagbogen på glimrende beskrivelser af, hvordan tørdokken på Christianshavn fungerede i det daglige. I 1759 var han interimsekvpagemester på Nyholm. Her skulle Schiønning blandt andet besigtige tømmeret og holde opsyn med det opmagasinerede takkelage, etc.