Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Peter Schiønnings livsforløb

 

Privatliv

Søofficeren Peter Schiønning i blå kjol med guldbroderi
Peter Schiønning malet af Johan Hörner, 1762.

f. 15.8. 1732 i København
Søn af kammerråd, Renteskriver Peder S. (1691-1745) og hustru Anna f. Leth (1697-1766)
1772 gift m. Maria Christine von Nägler
1782 flyttet til Vordingborg
1792 Flyttet til Bagsværd
1807 flyttet til København
Død 7.8.1813.

Karriere

1746 volontær kadet
1750 kadet
1755 sekondløjtnant
1758 Premierløjtnant
1763 Kaptajnløjtnan
1769 Kaptajn
1781 Kasseret som uværdig til kongelig tjeneste

Togter og anden tjeneste

1750 m. kadetfregatten DOQUEN bl.a. til Norge
1751 m. tremastet koffardiskib NEPTUNUS efter mastetræ i Norge (forliser)
1752-53 m. fregatten CHRISTIANSBORG i eskadre til Marokko
1754 m. snauen FÆRØE bl.a. til Christiansø
1755 m. fregatten FYEN til Middelhavet
1756 m. fregatterne MØEN og FYEN i eskadre v. Flekkerøe
1757 Interimsekvipagemester ved Dokken
1758 m. DOCQUEN som 3. officer 4 rejser mellem Norge og Fladstrand i konvoj m. kavaleri
1758 m. CHRISTIANSBORG på besejling af DITMARSKEN
1758 Interimsekvipagemester på Holmen
1760 m . CRONPRINTZEN, derefter hukkerten AMAGER på besejling af WILDMANDEN
1761 m. SLESVIG i eskadre på Københavns Red
1762 Næstkommanderende på fregatten MØEN i eskadre ved Holsten
1763-68 forskellig landtjeneste i København
1769 Næstkommanderende på PRINCESSE WILHELMINE CAROLINE i eskadre
1770 Chef for HVIDE ØRN, vagtskib i Sundet
1771 Chef for HVIDE ØRN, vagtskib i Sundet
1773 Chef for fregatten SØERIDDEREN i eskadre
1779 Chef for fregatten CHRISTIANSØ i eskadre
1780-81 Chef for fregatten BORNHOLM til Algier og siden Vestindien