Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Befæstningskunst

Kanonernes introduktion på de europæiske slagmarker medførte middelalderborgens sammenbrud. Tidligere havde middelalderborgens høje mure og tårne beskyttet mod fjenders angreb. Kanonerne gjorde det imidlertid muligt hurtigt at skyde borgens mure i grus. Dette blev klart under de italienske krige 1494-1544.

Bastioner i stedet for tårne

Italienske arkitekter begyndte derfor omgående at eksperimentere med nye måder at befæste sig på. I begyndelsen af det sekstende århundrede havde de udviklet middelalderborgens afløser – den bastionære fæstning.
Middelalderens tårne blev erstattet af bastioner. Bastionernes størrelse gav mulighed for at opstille flere kanoner og anvende deres ildkraft i forsvaret af fæstningen. Samtidig var bastionerne anlagt således, at de gav mulighed for at beskyde den angribende fjende i flankerne.

Kanoner skulle holdes på afstand

Med bastionernes specielle udformning kunne beskydningen fortsætte, selv om fjenden var nået helt frem til fæstningens mure. I forhold til middelalderborgen blev fæstningens mure bygget lavere, men tykkere og på skrå for at kunne modstå og afbøde effekten fra kanonernes beskydning.
For at sikre fæstningen endnu mere skulle fjenden tvinges så langt væk fra fæstningen som muligt. Udenfor selve fæstningen byggede arkitekterne derfor udenværker, der kunne holde fjendens kanoner på afstand.

Italienske fæstninger blev moderne

Den bastionære fæstnings evne til både at anvende kanoner og modstå kanonerkugler betød, at italienske arkitekter i samtiden blev eftertragtet af fyrster over hele Europa, der ville have deres fæstninger trace italienne - efter det italienske system.
Systemet blev videreudviklet i Nederlandene under uafhængighedskrigen mod Spanien 1586-1648. Således blev mange nederlandske fæstninger udelukkende anlagt med jordvolde. Det var billigere, og jorden kunne bedre end sten opsuge kanonkuglernes kraft. Desuden blev udenværkerne rundt om fæstningerne kraftigt udbygget.