Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Artilleri - ildkraftens gennembrud

Artilleri - ildkraftens gennembrud
Kanonkugle. I renæssancen erstattede jernkugler senmiddelalderens stenkugler. Dette forøgede effekten af kanonernes beskydning voldsomt. (Statens Forsvarshistoriske Museum).

Ildkraftens gennembrud på slagmarkerne forandrede krigsførelsen dramatisk og markerede overgangen til en ny tidsalder i Europa.

Krudt og jernkugler

Forbedringer af krudtet i 1400-tallet muliggjorde en forøgelse af kanonernes ildkraft. Dette medførte, at bronzekanoner blev foretrukket. De modstod høje belastninger og tålte således de kraftigere krudtladninger.
Samtidig erstattede jernkugler senmiddelalderens stenkugler. Dette forøgede effekten af kanonernes beskydning voldsomt.

Kostbare bronzekanoner

Bronzens store kostbarhed satte naturlige grænser for, hvor mange bronzekanoner de europæiske fyrster havde mulighed for at anskaffe. Introduktionen af støbejernskanoner i 1500-tallet ændrede dette. Støbejernskanonerne havde en tendens til at sprænge ved overbelastning. De var imidlertid billigere end bronzekanonerne og kunne derfor anskaffes i langt højere antal. Fyrsternes ildkraft blev således dramatisk forøget.

Var kanoner djævelens værk?

Der var i begyndelsen af kanonernes tidsalder voldsomme diskussioner om deres anvendelse i den kristne verden. De medførte død og ødelæggelse i et omfang, der ikke tidligere var set eller beskrevet. Var det muligt, at kanoner var djævlens værk? I 1500-tallet var kanonerne ikke længere til diskussion. De havde for længst bevist deres værdi i krigsførelsen og deres voldsomme torden og destruktive kraft blev efterhånden mere genstand for fascination og forundring.

I større sammenhænge markerede ildkraftens gennembrud ikke udelukkende en ny tidsalder for Europa. Perioden var også karakteriseret af den europæiske ekspansion over store dele af kloden. Er det muligt at forestille sig ekspansionen uden europæernes anvendelse af ildkraften?