Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Landskabet tager form

Naturen i Danmark er præget af det landskab, som blev skabt under sidste istid. De mange isfremstød gennem Østersøen høvlede ler og kalk op fra undergrunden, som aflejredes i det østlige Danmark. Derfor ligger den bedste landbrugsjord her. Vestjyllands heder vokser på istidens sandede smeltevandssletter, og de storbakkede landskaber i Nordvestsjælland og på Mols er skubbet op af de fremrykkende gletsjere.

Landskabet tager form
Hedelandskab

Den store havsænkning

For 20.000 år siden dækkede mægtige gletsjere størstedelen af Danmark med kilometertyk is. Havniveauet var 130 meter lavere end i dag, fordi enorme mængder af klodens vand lå hen som indlandsis. Danmark var en del af et stort europæisk kontinent, som strakte sig ud til vest for Irlands kyst.

Planternes indvandring

Da isen forsvandt, efterlod den Danmark som en stor grusbunke, der var rig på kalk men blottet for kvælstof. De første planter var nøjsomme pionerplanter, der kunne klare den næringsfattige jordbund, hvor der til gengæld var masser af lys. Disse specielle vækstforhold gjorde, at arter, som i dag findes i Skandinaviens fjelde, kunne vokse side om side med arter, som nu findes i steppeområder.