Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Klimaændringer og naturkatastrofer

Klimaets skift mellem istider og mellemistider styres af ændringer i jordens position i forhold til solen. For 20.000 år siden havde isen sin maksimale udbredelse, men i de efterfølgende årtusinder smeltede den bort fra det nuværende danske område. Klimaet nåede for 14.700 år siden et ”tippingpoint” og skiftede pludselig fra en tilstand til en anden. Varme havstrømme begyndte at flyde til det nordlige Atlanterhav, og gennemsnitstemperaturen i Danmark steg på få årtier mere end 10 grader.

Klimaændringer og naturkatastrofer
Smeltevandsslette

Solens invdirkning

Klimaets skift mellem istider og mellemistider styres overordnet af tre faktorer, som er afgørende for, hvor meget energi jorden modtager fra solen.

1. Jordens bane om solen.
2. Hældningen af jordens omdrejningsakse.
3. Jordens rotation om sin egen akse. Alle tre parametre varierer efter et fast mønster.

At vi i jordens fortid havde lange perioder uden istider, skyldes kontinenternes skiftende placering, som bestemmer de varmeførende havstrømmes forløb.

De sidste mammutter

Under istidens koldeste periode, for 25.000-20.000 år siden, var der tørke over store dele af kloden. For dyr som mammutten, kæmpehjorten og det uldhårede næsehorn var de klimatiske ændringer en katastrofe. Bestandene blev kraftigt reducerede, fordi fødegrundlaget blev mindre. Dyrenes endelige uddøen fandt dog først sted senere og skyldtes formentlig menneskets øgede jagt.

Smeltevandskatastrofen

Varmeperioden under sidste del af istiden medførte en smeltning af de store gletsjere, som dækkede Skandinavien og dele af Nordamerika. Op mod den nordamerikanske indlandsis blev der dannet en gigantisk smeltevandsø, som dækkede et område 5 gange Danmarks areal. For 12.800 år siden bristede den omkringliggende is, og enorme mængder af koldt ferskvand strømmede ud i Atlanterhavet. Dette bremsede de varme havstrømme, og på få år oplevede Nordeuropa et fald på 10 grader i gennemsnitstemperaturen. Dette var starten på Yngre Dryas, som i Danmark medførte at birkeskovene forsvandt og åben tundra atter bredte sig over landskabet.