Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

De første mennesker i Danmark

De første mennesker, der kom til Danmark, var Hamburgkulturens rensdyrjægere. En af rensdyrenes trækruter passerede Slotseng i Sønderjylland, hvor jægerne havde deres boplads på en bakketop med godt overblik over området. En efterårsdag for 14.200 år siden nedlagde jægerne 11 fuldvoksne rensdyr, som blev slagtet ved bredden af et lille vandhul. Stumper af knogler og gevirer blev smidt ud i vandet, hvor de blev bevaret i dyndet. Senistidens hurtige klimaskift mellem varme og kolde perioder ses tydeligt i de meget forskellige lag, der fremkom ved den arkæologiske udgravning.

De første mennesker
Udgravning ved Slotseng.

Istidsjægerne

Både Hamburgkulturens og den efterfølgende Federmesserkulturs jægere færdedes i mindre grupper i det danske område på jagt efter rensdyr. Først senere, da skoven begyndte at brede sig, og landskabet skiftede karakter, finder vi spor efter mere permanente bopladser fra Brommekulturen. Byttedyrene var nu hovedsageligt elsdyr, og når chancen bød sig, sikkert også kæmpehjorte.

Istidens blomsterflor

Pollen og planterester fra vandhullet ved Slotseng giver os et billede af et træløst landskab med et væld af blomsterplanter: Ølands-soløje, tue-limurt, liden klokke, salt-ensian, alpe-tjærenellike, fjeldsimmer, engelskgræs og mange andre. Tundraen har om foråret været et overdådigt blomsterhav.