Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Landskabet forandres - igen!

Industrialiseringen tog for alvor fat omkring midten af 1800-tallet. Med introduktionen af dampmaskinen blev man uafhængig af de mere ustabile naturlige energikilder som vind og vandkraft. Den tunge industri, for eksempel jernstøberier, blev centreret omkring byerne. I landområderne bragte industrialiseringen nye redskaber som den hestetrukne mejemaskine. Årtusinders mandskabskrævende landbrugsarbejde forsvandt på få generationer, og landdistrikterne blev affolket til fordel for byernes arbejdskrævende industri.

Landskabet forandres - igen
Kulturlandskabet, som vi kender det i dag. På landet ligger gårdende spredt som følge af udskiftningen i 1700-tallet.

Udskiftningen - hver mand får sit eget

En afgørende ændring af landskabet skete med udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Udskiftningen havde til formål at effektivisere landbruget, som blev drevet af landsbyfællesskaber med jorden opdelt i nogle indviklede systemer af agre, åse og marker. Med udskiftningen skulle hver enkelt bonde nu have sin helt egen sammenhængende jordlod, som han selv kunne administrere, dyrke og bestemme over. I mange tilfælde blev udskiftningen fulgt af en udflytning af gården til den nye jordlod.

Brede Værk

Du kan opleve industrialiseringen på Brede Værk - Danmarks største fredede industrianlæg.