Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Den lille istid og industrialiseringen

Ekstremt kolde vintre, tilfrosne bælter og korte regnvåde somre med dårlig høst. Perioden fra starten af 1300-tallet til 1850-erne kaldes populært for ”den lille istid”. Gennemsnitstemperaturen var omkring 1,5 grader lavere end i dag. Dermed er ”den lille istid” den koldeste periode siden den ”rigtige” istid.

Den lille istid og industrialiseringen
Stormen på København. I forbindelse med krigen beordrede den svenske konge i januar 1658 sin hær til at gå over det tilfrosne Lillebælt. Størsteparten af hæren kom uskadt over Lillebælt og fortsatte mod Sjælland. (Foto fra Wikimedia Commons).

Hvorfor opstod Den Lille Istid?

Hvorfor opstod ”den lille istid”? Mulige årsager er en svækket Golfstrøm, ændringer i solaktivitet eller vulkanudbrud. Men den præcise forklaring mangler endnu og skal måske findes i en kombination af flere forskellige faktorer. Den klimatiske ændring påvirkede en række historiske begivenheder. Nordboerne forsvandt fra Grønland, og svenskerne marcherede over isen på Storebælt i 1658, hvilket førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Men klimaet påvirkede i høj grad også livet og dagligdagen for den enkelte bonde og sømand.

Industrialisering

Industrialiseringen og det stigende forbrug af fossile brændstoffer fra omkring 1850 skabte en ny æra, der revolutionerede samfundet, men som samtidigt startede en ny og hidtil uset menneskelig indvirkning på miljøet.

Brede Værk

Du kan opleve industrialiseringen på Brede Værk - Danmarks største fredede industrianlæg.