Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
De gyldne altre
Lisbjerg-alteret er et enestående eksempel på de ”gyldne altre”, der har været kendt i hele Europa.

De gyldne altre

Det gyldne alter fra Lisbjerg Kirke ved Århus er udført omkring 1140 på et værksted i Danmark. 

Alteret er opbygget af egeplanker, beklædt med tynde forgyldte kobberplader. De er udhamrede, således at billederne på reliefferne ”springer frem” fra baggrunden. 

Den nedre del af alteret har siddet på forsiden af alterbordet. Her kan man i midten se jomfru Maria med barnet, omgivet af engle. Hun er afbildet som Himmelens dronning, siddende på en trone med krone på hovedet.

På hver side af midterfeltet ses rækker af kvindefigurer, der bl.a. symboliserer dyderne: Pax (fred), Spes (håb), Fides (tro), Patientia (tålmod), Karitas (kærlighed) og Modestia (beskedenhed).  

Alterets øvre del har fungeret som en altertavle med Kristus på korset som den store midterfigur. Herunder er de 12 apostle afbildet på række som små figurer i en søjlegang. 

I alt er kun bevaret 17 af disse altre, hvoraf ikke mindre end 9 kommer fra Danmark.

Det gyldne alter fra Lisbjerg Kirke kan ses i rum 102.

Se flere enestående genstande i udstillingen fra Danmarks Middelalder og Renæssance i rummene 101-126.