Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Karthago i Tunesien

Foto fra udgravningen i Karthago.
Der graves i Karthago. I forgrunden ses den danske arkæolog Søren Dietz.


I 1975, 1981 og 1984 gennemførte Nationalmuseet som led i UNESCO-projektet ”Til Karthago’s Redning” tre udgravningskampagner i Karthago.

Indsatsen lå i forlængelse af en dansk tradition for topografiske undersøgelser og udgravninger på stedet, der går tilbage til den danske konsul i Karthago, Christian Tuxen Falbes banebrydende indsats i Karthago i begyndelsen af 1800-tallet. Falbe udforskede blandt andet en lokalitet ved kysten umiddelbart nord for den romerske bymur fra 425 e.Kr., og han udgravede her en mosaik, der i dag er udstillet i Antiksamlingen.

Nationalmuseet valgte at vende tilbage til dette sted for at fuldføre Falbe’s arbejde med den nøjagtighed,
der stilles krav om i dag. Udgravningen afdækkede et område på ca. 1000 kvadratmeter, der havde været udnyttet og bebygget fra 100-tallet f.Kr. til senantikken (600-tallet e.Kr.).

Udgravningen afdækkede rester af en romersk kystvilla, der i 400-tallet e.Kr. blev genanvendt til massebegravelser – måske til ofrene for en epidemi eller hungersnød.

Feltarbejdet blev finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd, Carlsbergfondet og Tuborgfondet. Generalkonsul Gösta Enboms Fond ydede efterfølgende væsentlig støtte til bearbejdelsen af fundene.   

Massebegravelse fra Karthago