Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Mors Dag i Danmark

Mors Dag i Danmark
Den danske komite for Moders Dag, foto ca. 1935. På fotoet ses: Kaptajn Zeltner, Malermester Ingemann Petersen og Rigsdagsbetjent Christian Svenningsen. ( Rigsarkivet (Privatarkiv) Zeltner, Knud V., off. red., og h.. Materiale vedrørende De Allieredes Våbenfæller, 1929-1936.)

Mors Dag kom til Danmark i 1929 på initiativ af rigsdagsbetjent Christian Svenningsen. Han havde været amerikansk soldat og var medlem af "De Allieredes Danske Vaabenfæller". I USA havde han lært den den gang ret nye ide, "Mors Dag", at kende.

En udvandret vendelbo

Christian Svenningsen (1896 - 1979) var født i Mårup sogn. Hans mor hed Christine Jensen, og var gift med fisker og fiskehandler Anton Svenningsen, der også havde andel i en båd. Christine blev mor til i alt ni børn, hvoraf ét døde. Christian var hendes  3. ældste søn.

Christian Svenningsen udvandrede i 1911 som så mange andre danskere til USA. Han deltog i 1. Verdenskrig som soldat i den amerikanske hær, og blev efter sin hjemkost aktiv i foreningen "De Allieredes Danske Vaabenfæller". Under sin tid i USA havde både han og andre soldater oplevet den nye skik, at man på en bestemt dag skulle ofre sin egen - og andre - mødre særlig opmærksomhed.

Den første Mors Dag

Ud fra foreningen 'De Allieredes Danske Vaabenfæller' opstod 'Kommiteen for Moders Dag", en dag der bl.a. skulle organisere pengeindsamling til fordel for krigsenker og mødre, der havde mistet en søn. Senere gik pengene til Mødrehjælpen og andre sociale formål.

Den første gang Mors Dag blev markeret i Danmark var søndag den  12. maj 1929, hvor ideen blev præsenteret en blomsterudstilling i Forum i København. Siden er dagen blevet holdt hvert år den 2. søndag i maj. Ligesom i USA blev der efterhånden udviklet særlige produkter, specielt beregnet til at blive solgt i forbindelse med Mors Dag. De kendteste er måske de særlige "Mors Dag"-platter med blå dekoration, som er blevet udgivet siden 1969 og forestiller en dyremor med sine unger.