Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ph.d.-projekt

af Nathalia Brichet

nathalia.brichet(at)natmus(dot)dk

Frederiksgave - nye muligheder for en topografisk antropologi?
Frederiksgave set fra Sesemi-villaen.
Frederiksgave - nye muligheder for en topografisk antropologi?
Frederiksgave, efteråret 2006.

Frederiksgave - nye muligheder for en topografisk antropologi?

På en bjergskråning 30 km nord for Accra i Ghana ligger ruinen af den tidligere danske plantageejendom, Frederiksgave. Nationalmuseet, der i disse år ønsker at kaste nyt lys over Danmarks historiske forbindelser i verden, har siden 2005 været i gang med at udgrave og restaurere Frederiksgave. Den restaurerede plantageejendom blev i efteråret 2007 indviet som et museum, der fortæller om datidens dagligdag på plantagen.

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, hvordan betydninger af fortiden konstrueres og forhandles i tilblivelsen af 'Frederiksgave' - både som fysisk og diskursivt rum. Udover at fokusere på tale og skrift ønsker jeg at undersøge mulighederne for at inddrage et topografisk perspektiv, hvor landskab, materialer, former, klima m.m. forstås som aktanter og dermed som aktive medskabere af 'Frederiksgave'. Jeg håber dermed at kunne udfordre perspektiver hvor menneskelig ageren priviligeres og hvor man i værste fald levnes med et monologisk og instrumentelt syn på verden. Med projektets kombination af et topografisk og historisk perspektiv, ønsker jeg at bevæge mig hinsides en forståelse af kulturarv som enten et essentialiseret fortidigt fænomen eller som ren nutidig konstruktion.  

Om projektet
Arbejderne hviler sig. Frederiksgave 2006.

Om projektet

Ph.d.-projektet er udsprunget af Nationalmuseets Ghana initiativ. Når jeg ikke er på feltarbejde i Ghana er mit kontor på henholdsvis Institut for Antropologi ved Københavns Universitet og på Etnografisk samling ved Nationalmuseet. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller blot er meget nysgerrig, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Vejleder: Professor Kirsten Hastrup, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Finansiering: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, FKK.

Projektperiode: 1. oktober 2007 - 31. september 2010.

Forskerskole: Kulturarvens Forskerskole

Radioudsendelser:

Da Danmark handlede med slaver (DR P1, 28. oktober 2007)

Da slavehandlen blev indstillet (DR P1, 4. november 2007)