Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Indvandreren

Indvandreren
Arbejdsskjorte der har tilhørt taxachauffør Milun Savovic. Han stammer fra Jugoslavien, men har boet i Danmark siden 1970 og føler sig dansk. Han har bl.a. arbejdet på fabrik, men er nu - i 2001 - selvstændig taxavognmand.

1960’erne var præget af en hidtil uset økonomisk vækst. Væksten pr. indbygger var mere end dobbelt så høj som i noget andet tiår. Velstanden skyldtes, at produktiviteten var stigende, og at mange flere deltog i produktionen. Behovet for arbejdskraft blev bl.a. dækket ved at invitere gæstearbejdere fra bl.a. Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan til Danmark. I 1973 satte oliekrisen en stopper for den økonomiske vækst, og der blev indført indvandrerstop.

Trods indvandrerstoppet kunne mennesker, der var flygtet fra vold og forfølgelse i andre lande, stadigvæk få ophold i Danmark. Selv om reglerne gradvist blev strammere, kunne de, der allerede havde fået ophold, bringe deres nærmeste familie til Danmark. Det var dog ikke let at blive integreret i det danske samfund. Det danske sprog voldte vanskeligheder, og det var svært for folk med fremmedartede navne at få arbejde.

Danmarks befolkning bestod i 2000 af mange nationaliteter. Mennesker fra 60 forskellige nationer var indvandret, især siden slutningen af 1960’erne. Ved årtusindskiftet udgjorde de ca. 6,4% af befolkningen.