Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Heksetro i renæssancen

Danske Lov
Danske Lov i sølvindbinding. Loven kom i 1683 og indeholder også bestemmelsen om dødsstraf for trolddom. Loven findes i Rigsarkivet. (Foto: Tom Jersø)

Renæssancen - 1500- og 1600-tallet- var trolddomsprocessernes storhedstid i Danmark. De juridiske forhold omkring trolddom blev stadigt mere velbeskrevne, og loven kom til at indeholde bestemte straffe for forbrydelsen.

Før renæssancen havde man også anerkendt trolddom som en forbrydelse, men fx i Jyske Lov var der ikke fastsat nogen bestemt straf. Den skadelidte måtte selv prøve at få en rimelig erstatning for dét, der var sket. Et tillæg til Jyske Lov, som kendes far ca. 1400, oplyser, at den der er anklaget for trolddom  må forsvare sig ved nævn - altså ved at få nogen til at vidne for sig. Indtil reformationen var det kun den skadevoldende trolddom, der var taget højde for i lovgivningen. Magiske husråd og lignende, der fx skulle sikre god høst og lignende var skadelige og forkerte i kirkens øjne og udøvere kunne fx blive bandlyst eller pålagt bod. Men når der ikke var nogen, som havde lidt skade, var der ikke rigtigt grundlag for en egentlig retssag.