Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Reformation og renæssance

Reformation og renæssance
Alterbordsforside fra Torslunde Kirke fra 1561. Tavlen viser hovedpunkterne i den protestantiske gudstjeneste: barnedåb, prædiken og nadver.

I Danmark regner man normalt reformationen i 1536 som renæssancens begyndelse.

Ved reformationen blev den danske kirke en protestantisk kirke med den danske konge som øverste beskytter, der udnævnte landets syv biskopper. Der var ikke nogen voldsom billedstorm mod altre, figurer og malerier fra den katolske tid, men gradvits blev der tyndet ud i de mange helgenbilleder og sidealtre. 

Hovedelementer i den nye kirkeordning blev dansk gudstjenestesprog i stedet for latin, inkl. prædiken og salmesang på dansk, uddeling af både vin og brød ved nadveren og endelig en kirketugt med kontrol af, at alle kendte deres “kristne børnelærdom”.

Reformationen spredes

Reformation og renæssance
Papmachébillede af Martin Luther, reformationens ophavsmand, fra 1552.

I 1500-tallet opstod nye kommunikationsmidler. En af de nye måder man kunne sprede sine budskaber på, var med billeder. Ved hjælp af papmaché-relieffer blev det muligt hurtigt at trykke mange billeder og dermed få sit budskab ud til mange mennesker. 
En anden ny metode var bogtrykkerkunsten, der betød at man kunne trykke pamfletter og bøger hurtigt. Disse nye kommunikationmidler var centrale for reformationens gennemførelse.

Den første danske Bibel

Reformation og renæssance
Titelblad fra Christian 3.s danske bibel. Foto: Wikimedia Commons.

Den første oversættelse af Biblen til dansk kom i årene 1548-1550. Den kaldes Christian 3.'s Bibel, og kom til at ligge i næsten alle kirker i Danmark i 1500-årene.
Teksten var oversat af humanisten Christian Pedersen, og illustrationerne var lånt fra en lübsk bibel. Forlægget for den danske oversættelse var den oversættelse Martin Luther havde lavet af Biblen til tysk. En af de lutherske idéer var, at alle skulle have muligheden for at læse Biblen på deres eget sprog. Derfor fik reformationens tanker også stor betydning for skole og undervisning.