Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Børn i vikingetiden

Børn og leg
Moderne vikinger leger og dyster. Her er det Bonden og Møen

Børn i dag går i børnehave og skole, når mor og far skal på arbejde. Men hvad med vikingebørnene? Blev de sendt i skole? Lærte de at skrive og læse, når de blev gamle nok? Eller var der andet, som var vigtigere? Men et er sikkert: som i dag legede vikingebørnene – også med legetøj.

Børnenes legetøj i vikingetiden
Moderne vikinger leger og dyster. Her er det Glima (brydekamp)

Børnenes legetøj i vikingetiden

Selvfølgelig har vikingetidens børn også leget. Man har fundet legetøj lavet af træ: små skibe, sværd, dukker og dyrefigurer. Det meste er nok lavet til at lege med. Men nogle af tingene tjente også til oplæring i forskellige færdigheder. Disse kunne børnene få brug for som voksne. Enten i arbejde eller i krig.
 
Eksempelvis har en snurretop øvet fingrene i den bevægelse, som bruges ved spinding. Den lille legetøjsbåd kan afspejle drømmen om at rejse på togt med de voksne mænd. Træsværdet var god træning, indtil det skulle skiftes ud med ét af jern. Leg kunne altså være alvorlig nok.

Betegnelsen ”leg”, som vi kender i dag, var i vikingetiden ikke kun forbeholdt børns leg. ”Leg” blev brugt om idræt, spil på instrumenter og selvfølgelig våbenleg.

De voksne legede altså også med hinanden. I de islandske sagaer roses mænd for eksempel i gode færdigheder som spring, kast og løb – alle færdigheder, der kunne betyde liv eller død i en kampsituation. 

 

Børnenes opgaver i vikingetiden

I vikingetiden var børnenes liv ikke adskilt fra de voksnes, som det er i dag. Allerede i en ung alder blev børnene sat til at arbejde. De var en del af familien og skulle hjælpe til med de daglige gøremål – det skal børn nu også i dag.

Omfanget af arbejdet var dog større end i dag. Børnene hjalp deres forældre med indendørs sysler som pasning af ildstedet og madlavning. De var også ude, hvor de hjalp til med dyrene, knoklede i marken, og i skoven samlede de brænde, bær og frugter.

Høj børnedødelig

Børnedødeligheden var høj i vikingetiden. Mange børn døde, mens de ikke var særlig gamle. Vi ved desuden, at man sommetider satte nyfødte ud for at dø. Det kunne ske, hvis man ikke havde råd til at brødføde barnet. Ved kristendommens indførelse blev udsættelse af børn forbudt ved lov. Vanskabte børn var dog en undtagelse.

Hvornår blev man voksen

Man mener, at børnene blev tidligere voksne end i dag. Da den gennemsnitlige levealder var 40-45 år i vikingetiden, var det vigtigt, at børnene tidligt hjalp til og kunne udføre en voksens arbejde. På Island var myndighedsalderen 16 år for mænd. Piger blev gift meget tidligt. De blev betragtet som voksne, når de blev gift.

Børn og leg
Der samles brænde til bålet.