Historisk viden

Bronzealderens accessories

Dragten kunne tilføjes forskellige former for udsmykning i bronze, som f.eks. bronzerør, dragtnåle, halsringe, smykkeplader af bronze (de såkaldte tutuli), ørenringe, armbånd, bæltespænder og fingerringe. Guldornamenter kendes fra offerfund og var tilsyneladende forbeholdt samfundets elite. Bronzerør, der blev fæstnet omkring snorene i snoreskørtet, gav en ringlende lyd, når kvinden bevægede sig. De findes i gravfundene fra både ældre og yngre bronzealder, hvilket viser, at snoreskørtet blev anvendt i hele bronzealderen. Ligesom i stenalderen vedblev ravornamenter at udgøre en vigtig del af dragttilbehøret. Blå glasperler, som stammer fra det østlige Middelhavsområde, hører blandt de sjældne fund, og de har formentlig ligesom guldet udgjort et vigtigt statussymbol.

Fra en grav i Hagendrup ved Holbæk stammer disse bronzerør, som sandsynligvis har siddet på et snoreskørt magen til Egtvedpigens.

Del denne side