Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Grave uden døde

I forbindelse med stendyngegrave tales ofte om ”grav” og ”dødehus” – til trods for, at der aldrig er fundet menneskeknogler eller kistespor i forbindelse med anlæggene. Derfor må tolkningerne af anlæggene som grave endnu tages med forbehold. Måske mangler knoglerne, fordi stendyngegrave især forekommer, hvor jorden er kalkfattig. Dermed udvaskes kalken af knoglerne, der ikke bevares for eftertiden. Ser man på, hvordan stenene ligger i ”gravene”, synes der i nogle af dem at have været et hulrum, der rumme huse en død.

Grave uden døde
Gravene fra Herrup i Vestjylland står gabende tomme efter udgravningen i 1964.
Grave uden døde
Stendyngegravene findes især i Vestjylland, hvor jorden er sandet og kalkfattig. Skeletter bliver dårligt bevaret ved sådanne jordforhold, og det er sandsynligvis årsagen til de tomme stendyngegrave.