Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvordan foregik døderitualerne?

Hvordan skal vi forklare disse mystiske anlæg? Mange forslag er fremsat. Der er enighed om, at de har med bondebefolkningens gravkult at gøre. Et forslag går ud på, at den døde først blev placeret i dødehuset, der måske kun var en platform af træ. Når der efter en tid kun var skelet tilbage, blev knoglerne flyttet over til en af gravene. Man lod måske den dødes gravgaver blive i dødehuset, fordi man ikke mente, at den døde havde brug for dem mere. Det er også foreslået, at stendyngegravene, bestående af to grave og et dødehus, repræsenterer familiegravsteder. Efter at flere familiemedlemmer var gravlagt, fjernede man platformen og dækkede anlæggene med sten. Andre igen mener, at de to grave var beregnet til ofrede tamokser, og at dødehuset er den egentlige grav.