Historisk viden

De slebne økser – nye muligheder

I bondestenalderen begyndte man at anvende flintøkser, der var slebet. Slibning af flint markerer et så betydeligt teknologisk skift, at arkæologer bruger dette til at sætte grænsen mellem ældre og yngre stenalder.

De slebne flintøkser muliggjorde opdyrkningen af landet – med dem kunne store træer fældes, så der blev plads til marker. Men disse økser blev også brugt, når huse og hegn skulle bygges, eller hvis der skulle hugges brænde. Udover at være et redskab kunne økser også have vigtige rituelle og  sociale funktioner. I løbet af bondestenalderen ændrede økserne udseende. Fra at være spidsnakkede, blev de tyndnakkede for til sidst at ende som tyknakkede.

Del denne side