Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Slebne flintøkser

I bondestenalderen bredte landbruget sig. Bønderne måtte rydde urskoven, fælde træer og brænde kvas, inden jorden kunne dyrkes. Til skovhugst og tømmerarbejde blev der anvendt slebne flintøkser. Flint var det vigtigste råmateriale til fremstilling af økser.

Flintøksen var dog ikke kun et arbejdsredskab. Økserne blev fremstillet af den bedste flint, og de var smukt tilhuggede og slebne. At besidde pragtøkser af flint var tegn på rigdom og anseelse. Samlinger af flintøkser blev ofret og lagt ned i søer. Søerne groede til og er senere blevet til moser. Mange samlinger af økser er fundet ved tørvegravning i nutiden.

Slebne flintøkser
Flintøkser fra Maglehøjs Vange
Slebne flintøkser
Du kan se seks af Nationalmuseets smukkeste fund af flintøkser i Oldtidsudstillingen.