Historisk viden

Hvad blev keramikken brugt til?

Det er ikke en tilfældighed, at keramikken for alvor kom i brug samtidig med, at landbruget holdt sit indtog. Agerbrug og kvægavl medførte, at man fik brug for kar til at opbevare korn og mælkeprodukter i. Der fandtes dog også lerkar i slutningen af jægerstenalderen, men de var lidt grovere og ikke så varierede. I bondestenalderen fremstillede man flere forskellige slags lerkar. Former og dekorationer må have haft både en symbolsk og en praktisk betydning. Nogle kar er slet ikke dekoreret; formentlig har de været hverdags-kar brugt i den daglige husholdning.
Nogle kar er rigt dekorerede; mange blev stillet uden for bondestenalderens gravhøje – formentlig som offerkar.

Del denne side