Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvad blev keramikken brugt til?

Det er ikke en tilfældighed, at keramikken for alvor kom i brug samtidig med, at landbruget holdt sit indtog. Agerbrug og kvægavl medførte, at man fik brug for kar til at opbevare korn og mælkeprodukter i. Der fandtes dog også lerkar i slutningen af jægerstenalderen, men de var lidt grovere og ikke så varierede. I bondestenalderen fremstillede man flere forskellige slags lerkar. Former og dekorationer må have haft både en symbolsk og en praktisk betydning. Nogle kar er slet ikke dekoreret; formentlig har de været hverdags-kar brugt i den daglige husholdning.
Nogle kar er rigt dekorerede; mange blev stillet uden for bondestenalderens gravhøje – formentlig som offerkar.

The content element of type "tcrotationimage_plugin" has no rendering definition...
Hvad blev keramikken brugt til?
Tragtbæger fra Jordløse mose.
Hvad blev keramikken brugt til?
Skulderkar fra Hagebrogaard.
Hvad blev keramikken brugt til?
Lerkarrenes udseende viser, at deres formål var forskellige, som det ses på disse to kar fra Holbæk-egnen. Det øverste fra Undløse Mose er minimalt dekoreret og har måske været et hverdagskar, mens det nederste kar fra Jordløse Mose har en fin, detaljeret ornamentik og nok er blevet brugt ved særlige lejligheder.