Historisk viden

Den sidste tid

Den 19. september 1944 opløste tyskerne det danske politi. Selvom politikorpset havde taget aktivt del i samarbejdet med besættelsesmagten, blev det oplevet som en potentiel militær trussel mod den tyske tilstedeværelse i Danmark. Med politiets forsvinden indledtes for alvor en lovløs periode i Danmark, præget af vold og berigelseskriminalitet, der skulle løbe lige til besættelsens afslutning. Antallet af mord steg dramatisk. I takt med Tysklands sammenbrud i krigen blev det også sværere at skaffe varer til landet. Problemerne tårnede sig op i de sidste måneder af besættelsen, og i 1945 var Danmark et nedslidt land, præget af forstærket varemangel, frygt og konflikter. 

Usikkerhed op til befrielsen

Op til befrielsen i 1945 var usikkerheden stor blandt mange danskere. Ville tyskerne intensivere deres undertrykkelse - for at stoppe modstandsbevægelsen? Og risikerede man, at tyskerne ville tage en sidste kamp med Sovjetunionen, USA og Storbritannien på dansk jord?

Besættelsen


Frøslevlejren - den tidligere fangelejr for det tyske sikkerhedspolitis fanger i Danmark - er et besøg værd, hvis du ønsker at opleve en spændende del af besættelsestidens Danmark.

Del denne side