Udfører en søgningSøg

Frøslevlejrens Museum åbner permanent landssviger-udstilling

19. marts 2013

Billede fra landssviger-udstilling i Frøslevlejren.
Helte, forbrydere eller ofre? Fårhusudstillingen stiller spørgsmål, men giver ingen endegyldige svar på historien. Foto: Frøslevlejrens Museum.
Appel i interneringslejren, maj 1945.
Appel i interneringslejren, maj 1945. Foto: Frøslevlejrens Museum.

I marts 2013 åbnede Frøslevlejrens Museum en permanent udstilling om tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig, hvor Frøslevlejren under navnet Fårhuslejren fungerede som interneringslejr og straffelejr for landssvigere.

Under retsopgøret efter 2. Verdenskrig blev Frøslevlejren under navnet Fårhuslejren fra 1945 til 1949 anvendt til indespærring af op mod 5.000 såkaldte landssvigere. Det var de personer, som under besættelsen havde samarbejdet med Tyskland først og fremmest ved at gå i tysk krigstjeneste.

Fra maj til august 1945 var Fårhuslejren en interneringslejr under modstandsbevægelsens kommando. I løbet af kort tid sad mere end 3.200 indespærret i lejren og afventede, at deres sag ville blive undersøgt. Det var overvejende personer fra det tyske mindretal i Sønderjylland, som havde udført tysk krigstjeneste.

- Udstillingen belyser forholdet mellem indsatte og deres vogtere i lejrens første fase, og man kan spørge, om det var hensigtsmæssigt at anvende personer fra modstandsbevægelsen som vogtere herunder tidligere Frøslevfanger, der havde været i et decideret modsætningsforhold til de indsatte,siger leder af Frøslevlejrens Museum Henrik Skov Kristensen, som også har skabt udstillingen.

Fra august 1945 til efteråret 1949 var Fårhuslejren en statslig straffelejr for landssvigere og den største af slagsen i Danmark. Lejren husede nu også andre end medlemmer af det tyske mindretal. Af de cirka 4.600 afsonere i Fårhuslejren fra 1945 til 1949 kom cirka. 3.000 dog fra det tyske mindretal.

- Gennem udvalgte fangers historie formidler vi spændvidden blandt de indsatte og deres forbrydelser. Det er alt fra små fisk til førende ideologiske skikkelser eksempelvis frivillige danske og hjemmetyske SS-folk, fortæller Henrik Skov Kristensen.

Fårhuslejren har for taberne, primært de indsatte og deres pårørende, helt op til vore dage været selve symbolet på, hvad nogen opfatter som et uretfærdigt retsopgør. Det gør sig ikke mindst gældende for dele af det tyske mindretal, for hvem Fårhus har været et vigtigt identifikationspunkt i efterkrigstiden. Fårhus indtager en central rolle i mindretallets grundfortælling; at mindretallet blev forført af Hitler og efterfølgende straffet af Danmark.

Men det ændrer sig i disse år i takt med, at efterkrigsgenerationerne i det tyske mindretal har taget deres fortid op til revision. Det er Frøslevlejrens håb, at udstillingen vil hjælpe til en større erkendelse og forståelse af fortiden gennem de spørgsmål, som udstillingen stiller ganske åbent. Var de helte, var de forbrydere, var de ofre?

- Med udstillingen ønsker Frøslevlejrens Museum at skabe refleksion og fremme diskussion af fortidens begivenheder på et oplyst grundlag, og derfor rummer udstillingen heller ingen endegyldige svar, siger Henrik Skov Kristensen.

Udstillingen åbner 22. marts kl. 13. Pressen er velkommen til åbningen på adressen Lejrvej 83, Padborg.

Udstillingen er blevet til med støtte fra Frihedsmuseets Venners Fond og Hermod Lannungs Museumsfond

For yderligere oplysninger kontakt

Henrik Skov Kristensen, leder af Frøslevlejrens Museum. Tlf.: 74 67 65 57. Mob.: 40 62 25 07.
Henrik Schilling, presseansvarlig Nationalmuseet. Tlf.: 41 20 60 16.