Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Oplysninger til ansøgere

Information om Nationalmuseets behandling af stillingsansøgninger

Her kan du læse om, hvordan din ansøgning behandles på Nationalmuseet, og hvordan museet bebehandler dine persondata.

Ledige stillinger på Nationalmuseet besættes som altovervejende hovedregel efter offentligt opslag. Ledige stillinger annonceres her på www.natmus.dk, på job-i-staten, jobnet, på Kulturministeriets hjemmeside og eventuelt i andre relevante medier.

Vi foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer i forhold til den ledige stilling og besætter herefter stillingen med den ansøger, der efter museets vurdering er den bedst kvalificerede. Accepterer ansøgeren tilbuddet om ansættelse, får de øvrige ansøgere afslag. Afslaget gives skriftligt og begrundet.

I forbindelse med rekrutteringen behandler vi dine personoplysninger. Nationalmuseet er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i bl.a. din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Hvis den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

Hvis museet tilbyder dig en ansættelse, vil du i visse tilfælde blive bedt om at aflevere en kopi af din straffeattest og/eller børneattest afhængigt af den pågældende stilling. Afhængig af hvilken stilling du får tilbudt, kan du også blive bedt om at gennemgå en sikkerhedsgodkendelse. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt samt dit samtykke.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, hvis du har givet dit samtykke dertil.

Hvis du ikke ønsker at give sit samtykke, kan det efter en konkret vurdering få indflydelse på, om Nationalmuseet vil tilbyde dig ansættelse. Hvis der fremkommer oplysninger, som har betydning for, om Nationalmuseet vil ansætte dig, vil du blive gjort bekendt hermed og få lejlighed til at udtale sig, inden der tages endelig stilling til, om den pågældende skal tilbydes ansættelse. Hvis der ikke fremkommer oplysninger, der taler mod ansættelse, vil Nationalmuseet sædvanligvis meddele dig, at museet agter at tilbyde dig ansættelse i stillingen. Et endeligt tilsagn om ansættelse kan være dog betinget af, at Nationalmuseet får mulighed for at vurdere den din straffeattest til privat brug (fås gratis hos politiet mod forevisning af billedlegitimation) eller foretage en sikkerhedsgodkendelse, jf. ovenfor. Hvis der er oplysninger på straffeattesten, eller kan du ikke blive sikkerhedsgodkendt, vil vi foretage en konkret vurdering af, om forholdene er forenelige med ansættelse på museet.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos museet, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personalesag hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor. 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogle af ovennævnte rettigheder, eller har du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Personale på Nationalmuseet på tlf. 41 20 66 02 eller 41 20 66 04.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnumre. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.