Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Sekretariat

Sekretariatet er delt mellem Nationalmuseets to afdelinger Udvikling samt Museer og Slotte

Sekretariatets kerneopgaver er på det overordnede plan at fremme og understøtte afdelingens opgaveløsning og mål, at bidrage til prioritering og tværgående ressourcefordeling og økonomistyring, samt at medvirke til at udvikle og følge op på de til vicedirektøren tilknyttede projekter.

Sekretariatets hovedopgaver er:

 • varetager betjening af vicedirektøren, herunder chefmøder og LSU
 • varetager afdelingens økonomistyring og administration
 • koordinerer og udvikler det tværgående arbejde med afdelingens mål, arbejdsplan og bidrager til Nationalmuseets årsrapport,
 • budgetlægning og -opfølgning samt målopfølgning
 • koordination og udvikling af Nationalmuseets myndighedsopgaver på danefæområdet
 • varetager Nationalmuseets Danefæsekretariat og kviksagsbehandling af danefæsager
 • koordinerer Nationalmuseets samlingsadministration, herunder dokumentation, registrering og tilgængeliggørelse
 • udarbejder tværgående strategier, analyser og udredninger
 • varetager Nationalmuseets forskningskoordination, og bidrager til udvikling af Museets forskning
 • administrerer og koordinerer Nationalmuseets publikationsvirksomhed
 • leder og konsoliderer journaliseringspraksis i afdelingen

Der er fast tilknyttet en controller og en økonomimedarbejder, der bistår med afdelingens økonomistyring.