Udfører en søgningSøg

Trællene i Vikingetiden

De ufrie trælle

Slaveri eller trældom virker frastødende på moderne mennesker. Tanken om, at en mand kan eje et andet menneske, strider fundamentalt mod vores humanistiske forståelse af, hvordan man kan behandle andre. I vikingernes verden var slaveri formentlig ikke en ond gerning, men et livsvilkår. For vikingerne havde mennesket kun værdi gennem den slægt eller gruppe, som man tilhørte.

Køb og salg af trælle

Trællene var ufrie mennesker, som ikke havde ret til at bestemme over deres eget liv. De blev enten købt eller hjemført fra togter rundt om i Europa. Formålet med mange af vikingernes togter var at skaffe trælle til eget forbrug og til videresalg.

Samtidige kilder beskriver trællemarkeder i Danmark. Ansgar beskrev i midten af 800-tallet, hvorledes der blev handlet med trælle i Hedeby. Store husstande var delvist selvforsynende med trælle - når to trælle fik børn, fik barnet automatisk forældrenes status. Vi ved ikke, hvor mange trælle, der har været i Danmark, men der har været trælle på de gårde, som havde råd til at anskaffe sig denne arbejdskraft. Det var ofte det tunge og i sagens natur trælsomme arbejde, som trællene udførte.

De frigivne trælle

Det var muligt for trælle at blive frigivet eller frikøbt. De islandske sagaer beskriver flere steder, at en husherre sætter en træl fri, hvis vedkommende har gjort sig fortjent hertil.