Udfører en søgningSøg

Forsvarsværkerne

Trelleborg er placeret på et smalt næs med adgang fra fastlandet til næsset fra øst og sydøst. Borgen er på de andre sider omkranset af Tude og Vårby Å, og den har således været næsten umulig at indtage.

Voldene

Voldene udgør den mest imponerende konstruktion på borgen. På begge sider havde de kraftige egetræspalisader forbundet med tværgående tømmer. Palisadens forside har været op imod 8 m høj. Udfyldt med græstørv, sten og ler har de overlevet i mere end tusind år.

Vil man ind i selve borgen, passerer man først forborgen med en foranliggende smal voldgrav. Den eneste overgang over den ydre voldgrav findes mod syd. Inden for forborgen findes 15 langhuse, der er placeret langs indersiden af den yderste vold. Broen over til den indre borg, der har en smal afsats, er placeret i sydøst. Den indre voldgrav er betydelig dybere, stejlere og bredere end den ydre grav – 17 m bred og op mod 4 m dyb – og den har været vanskelig at forcere. Den imponerende store ringvold har været 5 m høj, 17 m bred og bygget af 25.000 kubikmeter jord, sten og tømmer.

Portene

De fire porte har været forsvarets svage led. De har ligget parvis overfor hinanden i hvert sit verdenshjørne og har formentlig været overdækkede tunneler, der yderst har været lukket med to portfløje. I alle fire portrum er der fundet forkullede planker, der viser, at de har været brændt.

Gaderne

Gaderne, hvoraf to går vinkelret på hinanden som forbindelsesveje mellem portene, har været dækket af tværlagte planker. Deres omhyggelige konstruktion viser, at der har været mange mennesker og dermed tæt trafik på Trelleborg.

Husene

Bebyggelsen består af 15 huse mellem forborgen og selve borgen og fire ens karreer med hver fire langhuse inden for ringborgen. Trelleborghusene er ligesom borgen præget af ensartethed og symmetri. Husene er ca. 30 m lange med to mindre gavlrum og et stort 18 m langt rum i midten.

Der har været indgang i hver langvæg og i gavlene samt en langild i midten. De buede vægge har været bygget af kraftige, lodretstående egeplanker, og udenfor væggene har der været skrå støttestolper, der har været med til at bære det tunge tag.

År 980

I vinterhalvåret 980 – 981 blev den indre voldgrav forsynet med en spærring. Der blev sat stolper af unge træer med to til tre meters mellemrum. Disse stolper kan have været op til syv meter høje, og måske var deres funktion at danne en skærm for volden.