Viser mobilmenuFold ud
Haralds Runesten
Runerne løb rundt om hele Haralds runesten, men særligt meget tekst findes på denne side. På stenen står der: Harald konge gjorde disse kumler (mindesmærker) efter Gorm sin fader og Thyre sin moder, den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne. Foto: Vejle Museum.

Haralds Runesten

Harald Blåtand var søn Gorm den Gamle og Dronning Thyra. Efter farens død overtog Harald kongemagten i Danmark. For at forevige sine bedrifter og minde sine forældre fik Harald skabt en runesten på 10 tons - altså den samme vægt som to elefanter. I dag står den ved siden af Gorms runesten foran Jelling kirke, og her har den sikkert stået, siden Harald lod den rejse. Noget tyder på, at runestenen blev rejst, samtidig med at den første trækirke i Jelling blev bygget.

Stenen har tre sider. På den ene står det meste af den lange runeindskrift, på den anden ses et stort dyr i kamp med en slange, og på den tredje ses en Kristusfigur. I vikingetiden var stenen sandsynligvis bemalet, men i dag ses kun den grå granit.

Haralds runesten
Farvelagt kopi af den store Jellingsten. Vi ved ikke om Haralds runesten oprindeligt var bemalet, men det var ikke unormalt at fremhæve tekst og billeder med maling i vikingetiden.

Det Danmark, Harald taler om, omfattede sandsynligvis også det, der i dag er Sveriges vestkyst. Igennem runestenen fortæller Harald os, at han vandt sig Danmark og Norge. Spørgsmålet er så: Hvem vandt han over? Var riget allerede samlet, inden Harald kom til magten? Erobrede han riget fra en anden konge? Erobrede han riget fra flere mindre konger? Det ved vi endnu ikke.

Harald fortæller også, at han gjorde danerne kristne. Nogle mener, det var, fordi præsten Poppo beviste over for Harald, at hans kristne gud var mægtigere end Haralds nordiske guder. Det gjorde han ved at bære jernbyrd, det vil sige ved at bære et stykke glødende varmt jern uden at brænde sig. Andre mener, at Harald blev kristen, fordi det tysk-romerske rige truede Danmark. Det tysk romerske rige var stormagten mod syd. Tyskerne var kristne og kunne muligvis finde på at tvangskristne danskerne med vold, hvis de ikke blev kristne af egen fri vilje.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk