Tværfagligt forløb - Musik & rum

Hvor store instrumenter kan vi bygge på skolen? Kan vi bruge rum og steder på en ny måde? Vi bygger kæmpeinstrumenter og lydinstallationer, komponerer musik og skaber en fælles lydvandring.

I menupunkterne til højre kan du finde følgende:

  • En lærerguide, som hjælper dig med at planlægge og forberede forløbet. 
  • Trin for trin, som beskriver processen, og hvor de enkelte tekster er tænkt inddraget.
  • Evaluering, som omhandler både læringsmål og tegn på læring og samtidigt giver forslag til, hvordan du kan evaluere forløbet sammen med dine elever.
  • Instruktionsvideoer til instrumentbygningen. Videoerne kan du bruge i din egen forberedelse. Videoerne kan også bruges som inspiration eller udgangspunkt for klassens fælleskonstruktion. Sidst men ikke mindst kan eleverne støtte sig til dem undervejs i deres egen byggeproces, hvis de går i stå eller mangler løsningsforslag. Husk at give plads til elevernes egne ideer undervejs i den skabende kreative proces.

 

Vi har opdelt tekstmaterialet i tre typer:

  • Baggrundsmaterialer til læreren - med forslag til opgaver læreren kan lade sig inspirere af og tungere baggrundsstof, som ikke egner sig til eleverne direkte.
  • Baggrundsmateriale til elever og lærere – typisk fagstof, som kan supplere de øvrige fagbøger i forhold til emnet her.
  • Elevopgaver - til uddeling blandt eleverne.

Instruktionsvideoer til instrumentbygning

Del denne side