Geografien i musikinstrumenter - lærerguide

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 4-8 lektioner.

Om forløbet

Med afsæt i naturens betingelser, de klimazoner og plantebælter som findes på jorden, finder vi i dette forløb forklaringer på, hvorfor musik og musikinstrumenter har udviklet sig så forskelligt rundt omkring i verden. 

Op gennem tiden har mennesker rundt omkring på jorden bygget musikinstrumenter af de materialer, som var tilgængelige. Af træ, ben, skind, sten, metaller, silke og meget mere. Adgangen til naturressourcerne afhang tidligere af, hvor i verden vi befandt os: af klimazone og plantebælte.

I dag har teknologien og globaliseringen givet os mulighed for at transportere materialer over hele verden og skabe nye erstatningsmaterialer (f.eks. plastik), som muliggør helt nye instrumenter og klange. Men de oprindelige naturskabte vilkår har blandt andet været med til at skabe den musik, som findes rundt om i verden. 

Forløbet kan kombineres med andre videnfelter og fagligheder, hvor musikinstrumenter undersøges generelt, globalt og lokalt; for eksempel - knyttet til geografiske vilkår (Musik & natur).

Forløbets faglige fokus

Forløbet præsenteres her som et Natur & teknologi-forløb med opmærksomhed på geografi og med et stort overlap til musik.

Der er mulighed for at fokusere på, hvordan naturen påvirker de materialer, vi har til vores rådighed, og se på hvilken indflydelse det har på de musikinstrumenter og den musik, vi laver forskellige steder i verden. Forløbet kan også med fordel indgå i et flerfagligt forløb sammen med musik, håndværk&design, fysiksiden af natur&teknologi-faget og matematik, ved at bruge geografi, klima, fysik og matematik som grundlag for konstruktionen af de selvbyggede musikinstrumenter.

Se forslag til tværfaglige samarbejder under Musik & natur.

Formål og proces

Musikinstrumenter er et resultat af århundredes tilpasning til omgivelserne. Instrumentbyggere har været afhængige af:

  • de naturressourcer de havde til rådighed - f.eks. hårdt træ, sten, metal m.m..
  • materialernes tilgængelighed - hvor nemme de var at få fat i og hvor meget forarbejdning materialerne krævede
  • materialernes holdbarhed
  • hvilken lyd materialerne kunne give

Ved at beskæftige os med musik og musikinstrumenter ud fra dette perspektiv, får eleverne et eksempel på hvordan naturressourcer påvirker vores kultur og liv globalt.

Elevernes forståelse for fagtermer stimuleres gennem vekselvirkning mellem geografi-viden, hands on-afprøvninger af materialer på værkstedet og den løbende italesættelse af, hvad de er i gang med at lave. Der er også god plads til at tale om både materialernes oprindelse og deres lydegenskaber.

Forløbets læringsmål

  • Jeg kender jordens klimazoner og plantebælter
  • Jeg har viden om materialer i et udvalg af kendte musikinstrumenter og kender deres lydegenskaber
  • Jeg kan reflektere over sammenhængen mellem lyd og materialer i et globalt perspektiv 

Tutorials til instrumentbyning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side