Geografien i musikinstrumenter - evaluering

Forløbets læringsmål

  • Jeg kender jordens klimazoner og plantebælter
  • Jeg har viden om materialer i et udvalg af kendte musikinstrumenter og kender deres lydegenskaber
  • Jeg kan reflektere over sammenhængen mellem lyd og materialer i et globalt perspektiv 

Evaluering

Der evalueres efterfølgende på forløbet. I kan spørge om:

  • Hvad har I opdaget omkring forbindelsen mellem klima, lyd og musik?
  • Kan I give eksempler på materialer fra vores egne, som indgår i instrumenter og som giver en særlig klang?
  • Har I opdaget noget særligt omkring de instrumenter og de lyde, som findes rundt omkring os?
  • Hvad har I lært i dette forløb, som I ikke vidste før?
  • Hvad har I lært, som I kan bruge næste gang, I har Natur&teknologi?

Ears on - introduktion

Ears on - om forløbene

Del denne side