Musikinstrumenternes geometri - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 4 lektioner.

Geometriske former og forholdsregning

1. Find geometriske former i musikinstrumenter

I dette forløb bygges der videre på den viden om geometri, som eleverne allerede har fra matematiktimen. 

Eleverne laver en liste med navne på forskellige geometriske former (både flade og rum).

Eleverne kan evt. lave huskekort med geometriske former.

Eller de kan tegne deres eget instrument, hvor de først vælger et antal former, de vil bruge.

Undervejs taler læreren med eleverne om formerne i 'rigtige' instrumenter. Som reference kan I bruge både fysiske instrumenter (elevernes egne, instrumenter fra musiklokaler, den lokale musikskole, fra Musikmuseet eller en anden instrumentsamling), og I kan bruge billeder.

2. Lad os regne og modellere

Eleverne løser opgaver med fokus på geometriske former, areal og rumfang. Anvend materialerne Geometriske former (Matematik) og Regneopgaver i geometri (Matematik).

Forslag til spørgsmål:

  • Hvilke former indgår der i det instrument, som du ser på? (et rigtigt instrument eller foto) Hvilke flader og hvilke rum er til stede?
  • Hvad betyder formen mon for instrumentet?

Instrumentbygning

Hvis forløbet indgår som en del af et instrumentbyggeprojekt kan ovenstående opgaver gentages på det selvbyggede instrument. De kan genfinde geometriske former, de kan udregne vinkler, flademål og rumfang. De kan lave modeltegninger, hvor de skalerer instrumentet op og ned. 

 

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side