Byg musikinstrumenter - lærerguide

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 6-30 lektioner.

Om forløbet

Bygning af musikinstrumenter omfatter håndværksmæssige arbejdsformer, brug af værktøjer, udforskning af både bløde og hårde materialer samt arbejde med designprocessen. Der er mulighed for at fokusere både på håndværkets omhyggelighed og designprocessens kreativitet - i arbejdet med at skabe de ønskede instrumenter og lyde. Alt sammen noget som er med til at skabe en mange facetteret håndværk & design-faglighed. 

Forløbets faglige fokus

Forløbet præsenteres her som et håndværk & design-forløb, med et stort overlap til musik.

Der er mulighed for at arbejde med forskellige materialer, konstruktioner, håndværksmæssige teknikker og metoder samt udtryk.

Forløbet kan med fordel indgå i et tværfagligt forløb sammen med musik, natur & teknologi-fagets fysikdel, natur & teknologi-fagets geografidel, matematik og  dansk, ved at koble arbejdet med materialekendskab og designprocesser med fysikken bag lyddannelse, stemning af instrumenter, musikkomposition, og myteskrivning ud fra de selvbyggede instrumenter.

Se forslag til tværfaglige samarbejder under Musik & natur, Musik & funktion, og Musik & rum.

Formål og proces

Forløbet giver rig mulighed for at arbejde med forskellige materialer – både hårde (træ og metal) og bløde (skind og tekstil). Eleverne kan arbejde med faglokalets forskellige redskaber og maskiner.

Som værkstedsaktivitet rummer instrumentbygningen en række muligheder for at samtale om processen, om formålet og ikke mindst om de musikalske egenskaber. Her kan materialernes egenskaber italesættes - og sættes i forhold til deres klanglige egenskaber – hvordan de lyder.

Instrumentbygning omfatter alle designprocessens faser: fra idéudvikling over idéafprøvning, produktrealisering til evaluering. Uanset hvilken indgang man vælger (se nedenfor) vil det være nødvendigt at udtænke et instrument, afprøve, fejle, prøve igen, forbedre, og endelig have et færdigt resultat. 

Der er mulighed for at gøre instrumentbygning til en udeskoleaktivitet, både fordi der generelt kan arbejdes udendørs, og fordi instrumenterne kan bygges af naturens materialer og/eller situeret i naturen.

Designprocessen kan sættes i gang med oplæg og inspiration (ny viden) hentet fra forskellige fagområder:

 • En geografi-/håndværk & design-vinkel med fokus på processen fra materialer i forskellige dele af verden, over musikinstrumenter, til egne konstruktioner
 • En musikvinkel med fokus på musikkens funktion; dvs. hvilke af de instrumenter eleverne bygger opfylder hvilke betingelser som f.eks. lydstyrke, holdbarhed, mobilitet, klang og udtryk
 • En fysikvinkel med fokus på fysikken bag forskellige instrumenter, og omsætning af disse ideer til forhåndenværende materialer
 • En danskvinkel med fokus på historiefortælling, i forlængelse af f.eks. materialevalg, konstruktion og betydning

Elevrefleksioner undervejs i forløbet

 • Hvordan kan jeg få lyd ud af mit instrument?
 • Hvordan kan jeg forbedre lyden i mit instrument?
 • Hvilke materialer er bedst til min opgave?

Læringsmål i forløbet

 • Jeg kan bygge mit eget musikinstrument
 • Jeg kan vurdere hvilke materialer, jeg skal bruge til en byggeopgave
 • Jeg kan bruge udvalgte værktøjer og maskiner
 • Jeg kan omsætte mine ideer - lydlige, funktionsmæssige, rumlige eller materialebestemte - til et konkret instrument

Forslag til eksterne samarbejdspartnere

Der er flere muligheder for at anvende forløbet i sammenhæng med Åben Skole:

 • Ved at inddrage musikskolelærere eller andre musikere, som kan bringe deres instrumentkendskab og spilleteknik ind i processen. De vil kunne hjælpe eleverne med at udvikle deres instrumenters muligheder, få nye ideer til hvordan deres instrument kan bruges og kvalificere deres arbejde med klang og stemning. 
 • Ved at inddrage musikinstitutioner som Musikmuseet/Nationalmuseet eller en anden institution med en instrumentsamling til at udvide elevernes viden og erfaringer med instrumenter og instrumenttyper og som inspiration til deres egen instrumentbygning. 

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side