Udstilling om Frøslevlejren

Museets faste udstilling er i lejrens hovedvagttårn og den tidligere fangebarak H4. Begge bygninger er originale og ejes af Nationalmuseet. Det samlede udstillingsareal i de to bygninger er ca. 900 kvadratmeter.I løbet af 90'erne har Frøslevlejrens Museum etapevis gennemført en fuldstændig nyopstilling af den faste udstilling, således at udstillingen belyser alle væsentlige facetter af lejrens historie 1944-45. I hovedvagttårnet fortæller udstillingen om den politiske baggrund for Frøslevlejrens oprettelse, bygningshistorien, den tyske overvågning og forvaltning af lejren samt ikke mindst det danske fængselsvæsens virke i lejren.

I den tidligere fangebarak belyser udstillingen den daglige fangetilværelse i lejren. Udstillingen viser også forholdene i de tyske Kz-lejre, som ca. 1600 Frøslevfanger blev deporteret til. Videre fortæller udstillingen om den dansk-svenske hjælpeaktion til først og fremmest nordiske fanger i de tyske Kz-lejre, bedst kendt gennem De hvide Busser. Endelig belyses befrielsen af Frøslevlejren i maj 1945 og Frøslevlejrens forvandling til Faarhuslejren, som blev anvendt til internering af såkaldte landssvigere.

I den tidligere fangebarak belyser udstillingen den daglige fangetilværelse i lejren. Udstillingen viser også forholdene i de tyske Kz-lejre, som ca. 1600 Frøslevfanger blev deporteret til. Videre fortæller udstillingen om den dansk-svenske hjælpeaktion til først og fremmest nordiske fanger i de tyske Kz-lejre, bedst kendt gennem De hvide Busser. Endelig belyses befrielsen af Frøslevlejren i maj 1945 og Frøslevlejrens forvandling til Faarhuslejren, som blev anvendt til internering af såkaldte landssvigere.

Del denne side