Museets faste udstilling er i lejrens hovedvagttårn og den tidligere fangebarak H4. Udstillingen belyser de væsentligste facetter af lejrens historie 1944-45. I hovedvagttårnet handler udstillingen om den politiske baggrund for Frøslevlejrens oprettelse, bygningshistorien, den tyske overvågning og forvaltning af lejren samt det danske fængselsvæsens virke i lejren.

Del denne side