Dyr på Frilandsmuseet

Se de gamle dyreracer

På Frilandsmuseet går dyr af gamle danske og nordeuropæiske racer i museets haver og på markerne.

Før i tiden fandtes der et væld af lokale dyreracer, fremkommet gennem avl og handel. Flere af racerne var tilpasset egnens klima og bøndernes avlsbehov.

Avlsarbejdet blev først sat rigtigt i system op gennem 1700-tallet, og flere godsejere var ledende foregangsmænd i avlsarbejdet omkring de danske husdyr.

Vi avler ikke på de eksemplarer, vi har af ældre og danske landracer, men vi fungerer som udstillingssted for dyrene.

På Frilandsmuseet kan du se geder og får af gammel dansk landrace, gæs og ænder af gamle danske racer og forskellige lokale og mere bredt kendte hønseracer som f.eks. danske landhøns, hvide italienere eller skånske blomsterhøns.

Grisene er baconsvin, der blev fremavlet til eksport i slutningen af 1800-tallet, og køerne er af den danske rødbrogede slags, fremavlet i 1800-tallet.

Nordatlanten er repræsenteret ved det særligt langhårede færøske får, en usædvanlig hårdfør race med store horn.

Dyrene er ikke klappedyr, men de går frit fremme på museets marker og hedestrækninger, som de ved græsning er med til at passe og pleje.

Vær sød ved dyrene og lad være med at drille og fodre dem. Tak

Hør om dyr

Mød med dyrepasseren og besøg dyrene på Frilandsmuseet - hør om forårets nye lam, gedekid  og kyllinger, mærk gedernes horn eller fårenes uld. Se forskel på et hønseæg og et gåseæg og slut med sensommerens velvoksne grise. Hvordan passer vi dyrene, er de farlige og hvad kan man få ud af dem? Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.45 - ca. 11.15 ved gården fra Rømø (nr. 34) undtaget den 14.maj og i sommerens højsæson. Mest for museets yngste publikum.

Tider i aktivitetsprogrammet

Del denne side