Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Vedligeholdelse af mindeplader

Vedligeholdelse af mindeplader

Hvem har ansvaret for vedligeholdelsen af de mindeplader for besættelsestidens dræbte, som sidder rundt om i byrummet?  

Frihedsmuseet bekendt er der ingen offentlig instans, som har et sådant ansvar. Frihedsmuseet har ingen autoritet på området og ej heller de ressourcer, som ville være nødvendige for at gå ind i konkrete sager.  

Mindeplader er typisk blevet sat op på privat initiativ – af en falden modstandsmands kammerater eller en til lejligheden dannet komite. I forbindelse med opsætningen har man næppe forestillet sig, at der ville blive noget behov for vedligeholdelse.  

Men byen udvikler sig, og med årene kan en mindeplade lide overlast i forbindelse med ombygninger eller komme til at sidde uheldigt i forhold til butiksskilte, parkerede cykler og lignende.  

Hvis man støder på tilfælde, hvor en mindeplade fremtræder nedslidt eller indgår i en uheldig sammenhæng, er vejen frem nok i de fleste tilfælde at rette henvendelse til ejeren af den bygning, som mindepladen er opsat på. Oftest skyldes miseren formentlig manglende bevidsthed om problemet snarere end manglende vilje til at rette op på det.