Historisk viden

Indianerreservater

I 1800-tallet strømmede millioner af europæere til Amerika i drømmen om et stykke land og et bedre liv. Det stigende antal europæiske indvandrere førte til kampe om indianernes land. Konflikterne blev ofte løst ved, at de to parter indgik en traktat, der i store træk gik ud på, at indianerne afgav deres land til USA til gengæld for et reservat og beskyttelse. I årene 1778 – 1871 blev der indgået 370 traktater.

På reservaterne levede indianerne af ydelser fra den amerikanske regering eller forsøgte sig med landbrug og kvæghold. Som led i kolonimyndighedernes indianerpolitik blev det forbudt at praktisere den traditionelle religion, og indianske børn blev anbragt på kostskole for at aflægge sig deres indianske kultur.

Del denne side