Historisk viden

Direkte demokrati

Bystaten Athen havde i 5. og 4. årh. f.Kr. en demokratisk forfatning. Demokratiet var direkte, hvilket betød at mange tusinde frie mandlige borgere tog aktivt del i det politiske liv. Kvinder, slaver og fremmede bosat i Athen var udelukket fra de politiske forsamlinger.

Folkeforsamlingen mødtes på højdedraget Pnyx vest for Akropolis. Her traf borgerne beslutninger om bystatens udenrigs- og forsvarspolitik, økonomi og religion. Borgerne var også dommere ved folkedomstolene. Til hver sag blev der valgt flere hundrede dommere ved lodtrækning. Retsbygningerne lå på torvet, Agora, sammen med mange andre af bystatens officielle bygninger.

Femhundredemandsrådet holdt til i rådhuset, bouleuterion. Herfra administrerede rådet bystatens finanser og forberedte de sager og love, der skulle behandles. De øverste militære embedsmænd blev valgt på folkeforsamlingen, de fleste andre blev valgt ved lodtrækning mellem borgerne.

Del denne side