Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Begyndelsen på et dansk eventyr i Indien

I 1620 indgik adelsmanden Ove Giedde, som den danske konge Christian IV havde sendt til Ostindien, en aftale med fyrsten Ragunatha Naik af Tanjore i Sydindien. Ud af denne aftale fik Danmark sin første koloni: Tranquebar.

Ove Giedde (1594-1660). Det Kongelige Biblioteks portrætsamling
Ove Giedde (1594-1660). Det Kongelige Biblioteks portrætsamling

Forberedelseskomiteen

I foråret 1618 begav jagten "Øresund", med hollænderen Roland Crappe som kaptajn, sig fra København med kurs mod Ceylon, det nuværende Sri Lanka. Skibet skulle agere forberedelseskomité for den første store danske Ostindiens-ekspedition, der ville følge efter senere på året.

Ved ankomsten til Ceylon i december 1619 forsøgte Crappe at kapre nogle små lastbåde fra nogle portugisiske handelsfolk. Portugiserne havde på dette tidspunkt længe været i området. Det udviklede sig til et søslag, hvor portugisernes overlegenhed hurtigt stod klart. Udfaldet blev et nederlag til danskerne, og de 13 af mandskabet, der overlevede søslaget, flygtede i land på den sydindiske Coramandelkyst, hvor de kom under beskyttelse af den lokale fyrste Raghunatha, Nayak af Tanjore (Thanjavur). Han var åben overfor danskernes ønske om at etablere en handelsstation et sted langs kysten, og da admiral Ove Giedde senere ankom til Ceylon, hvor den oprindelige handelsaftale hurtigt viste sig ikke at kunne gennemføres, blev han i et brev fra Roland Crappe opfordret til at komme til Tanjore.

Traktaten med den lokale fyrste

Forhandlingerne fik imidlertid en dårlig start allerede ved Gieddes ankomst til Nayakens palads. Giedde, der ikke forstod sig på indisk skik, nægtede at mødes med brahminerne (tempelpræster) før foretrædelsen for Nayaken, og han tøvede også med at medbringe gaver. Først to dage efter sin ankomst fik Giedde foretrædelse for Nayaken. Forhandlingerne trak imidlertid endnu engang ud, og Giedde og Crappe fik lov til at vente længe, før der kunne indgås en traktat. Resultatet blev, at den lille fiskerby kaldet Tranquebar (Tharangambadi) blev den første danske besiddelse uden for Europa. Kontrakten blev udfærdiget på portugisisk og underskrevet af Ove Giedde som stedfortræder for Christian IV og desuden af Nayaken.

Indledningsvis redegør traktaten for det forbund og venskab, der er blevet skabt mellem Nayaken og Christian IV ved Ove Gieddes mellemkomst. Giedde fik forhandlet det således, at Nayaken opgav alle rettigheder til Tranquebar, eksempelvis med hensyn til at inddrive skatter, i to år. Danskerne skulle til gengæld betale en årlig tribut til Nayaken. Danskerne fik sammen med portugiserne monopol på at kunne handle toldfrit i det område, som Nayaken herskede over, og de fik lov til at opføre fæstningsværker på området. Nayaken fik til gengæld våben og en allieret, han kunne spille ud mod portugiserne.

Tekst: Studenterpraktikant Sandra Østervang, 2008