Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Oldsagskommissionen

Når den 22. maj regnes som Nationalmuseets fødselsdag skyldes det, at "Kongelig Commission til Oldsagers Opbevaring" blev oprettet på denne dato. Årstallet var 1807.

Kommissioner var datidens metode, hvis der skulle gennemføres noget, og hvis der skulle rejses penge. De drivende kræfter var Rasmus Nyerup, som var bibliotekar ved universitetsbiblioteket og professor i teologi Frederik Münter. De var begge to medlemmer af bibliotekskommissionen, der i det små var begyndt at indrette en samling af oldsager på loftet over Trinitatis Kirke.

"...et kommende Nazionalmuseum"

I februar 1807 fik bibliotekskommissionen lov at opstille en samling runesten ved Rundetårn og i avisen "Dagen" kunne man læse, at dette var en "offentlig Sanxion" til "Den paa Universitetsbibliotheket gjorte Begyndelse...til et kommende Nazionalmuseum".

I samme måned skrev Frederik Münter til kancelliet og opfordrede til, at man tog skridt til at stoppe ødelæggelsen af landets oldtidsminder. Kancelliet bad om uddybning og Münter var ikke sen til at sende et forslag til en kommission. Kommissionen var den allerførste og spæde start på dét som blev til vore dages Nationalmuseum.

Kommissionen skulle arbejde for fem vigtige ting:

  • bevaring af monumenter fra oldtiden i det åbne land
  • bevaring fra kirkernes og andre offentlige bygningers levn fra middelalderen
  • undervisning om værdien af viden om fortiden og fortidslevn
  • oprettelse af et statsligt museum
  • at gøre dette museum "nyttigt for folket"