Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

En turbulent tid

Oldsagskommissionen så dagens lys i skyggen af 1801 og kun få måneder efter oprettelsen, i september 1807, regnede de engelske terror-bomber ned over Københavns gader og bygninger.
Danmark var blevet en brik i det store europæiske krigspil, til stor skade for handel og dermed naturligvis for økonomien. Nogle år efter, i 1813, fulgte statsbankerotten og siden Kieler-freden, der skilte Danmark fra Norge i 1814.

Kronprinsen blev kommissionsmedlem

I kommissionens første beretning til kongen kunne man skuffende fortælle, at det ikke var lykkedes at skabe et nyt statsmuseum ved Nikolaj kirke, sådan som man havde håbet. Samlingerne befandt sig stadig på Trinitatis kirkeloft. Kommissionens øvrige opgaver havde dog fået bedre skæbne. Indberetningerne fra landet strømmede ind, og fredningsarbejdet var begyndt. Kommissionen havde etableret et internationalt netværk, og tilvæksten til samlingerne var tilfredsstillende.
Med tiden blev kommissionens medlemmer skiftet ud. Andre, fortrinsvis videnskabsmænd, kom til, men ikke udelukkende. Således afløste finansminister og geheimestatsminister Johan Møsting (1759-1843) Hauch som kommissionens formand, og herefter – i 1842 – valgtes selveste kronprinsen, den senere Frederik den Syvende, som formand. Syv år senere, ved Grundlovens vedtagelse, opløstes kommissionen.