Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Musikken i Danmark

Man kan ikke sige præcist, hvilke musikinstrumenter og hvilken musik man har haft i forhistorisk tid, og hvordan den har lydt. Musiketnologer og -arkæologer forsker stadig i det tidlige lydunivers. De relativt få fund antyder, at non-verbale lyde frembragt med stemmen og lydfrembringende redskaber har været dominerende. 

Middelalderens stadsmusikanter spillede blandt andet til fester, i kirken og ved officielle lejligheder. Stadsmusikanterne var typisk ansat af de større byer, som de gennem deres musik skulle stille i godt lys. Med enevældens indførelse i Danmark 1660 fik stadsmusikanterne nye privilegier og forpligtelser.

De omrejsende spillemænd prægede middelalderens danske folkemusik. Spillemændene havde flere funktioner: de overbragte nyheder og udbredte samtidig kendskabet til tidens musikinstrumenter.

Frem til 1700-tallet fandt udviklingen i dansk musikliv primært sted ved hoffet. Op gennem det 18. århundrede blev musikudøvelse og mindre koncerter dog mere og mere udbredt blandt det bedre borgerskab.

I løbet af 1800-tallet blev sangundervisningen prioriteret højt i skolerne, og mange kirker anskaffede et orgel. Instrumenter som violin og klaver blev stadig mere almindelige i de danske hjem.

Danmark
Harmonium, Ringkjøbing, begyndelsen af 1900-tallet. (Foto: Ture Bergstrøm)
Danmark
'Sang i Frue Sogns Borgerskole' til ledsagelse af skole-instrumentet Psalmodikon.