Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tillæg til Peter Schiønnings skrifter

Der er meget mere i denne samling, dels af Peter Schiønnings skrifter, dels efterladenskaber efter hustruen, Marie Christine f. Nägler, og dels efter datteren selv. 

 

Min mands dødsfald satte jeg selv saa simpel:

For fraværende slægt bekendtgøres, at min retskafne og elskede mand Kaptajn Peter Schiønning den 7. August om morgenen klokken 5 en halv i sin alders 81de aar paa 8 dage nær, blid og rolig hensov efter 6 ugers sygdom. Hans død var en sagte overfart til det bedre. Han var en Gud og Kongen tro hengiven mand og kundskabs elsker. Fred med den saliges støv. Fjendskab naar dig ikke der hvor du nu er. 

 

Brev fra Schiønnings enke: 

Til Professor Nyerop

Højst ærede Herre Professor,

Da jeg havde den ære at tale dem, sagde jeg at min mands broder læste i nogle gamle familie breve, og da han nu 80 aar, ville jeg nødig inbitement berøve ham den fornøjelse, men eller bie en 14 dags tid at sende alt op paa Bibliothequet, dels for ej ellers siden at incommodere Herr Professoren; jeg har kun derfor villet tilmelde Dem dette. Skulle vejene om noget blive bedre og Herr Professoren ville gaa den tur en søndag formiddag, ville det meget smigre mig at have den ære at tale Dem.

Copien af Dispositionen og fortegnelsen skal jeg have den fornøjelse at lade tilstille Herr Professoren, om hvilken jeg og gerne talede Dem. Den tillade mig for eftertiden at være forbunden for det venskab og interesse den viste for min mand, der bar den højeste højagtelse for Deres store fortjenester; mig er det meget behagelig ved denne lejlighed at have haft den lykke at lære at kende en af stadens første mennesker. 

 

Den 24. november 1813. M.S. 

Brev fra Schiønnings enke: 

Højt ærede Herr Professor,

Da Universitetet vil unde disse ubetydelige manuskripter og familiepapirer en rolig plads, paatager jeg mig den frihed at udbede mig, Herr Professoren ville lade samme hensætte i en krog, hvor min mand har ønsket den maatte henstaa en del aar som af ingen betydenhed for det almindelige, især for disse tider, der er saa rig paa skønne skrifter, ville samme, som min mand sagde, være meget umærkværdige, med tidens ælde maaske kan den vinde lidet mere. For den godhed skal jeg saa snart mulig bevidne Dem højst ærede Herr Professor samt Universitetet min pligtige taknemlighed. 

 

Den 19. januar 1814.

M. Schiønning fød von Nägler.