Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Kong Hans, med kongekrone, langt hår og vams
Stik af kong Hans (1481 - 1513) flådens grundlægger.

Flådens fødsel

Kimen til en national dansk orlogsflåde findes i slutningen af 1300-tallet. Her befalede Margrethe 1. adelen og købstædernes borgere at bekoste og udruste skibe til rigets forsvar.

I løbet af 1400-tallet opstod der efterhånden behov for en permanent flåde. Og under kong Hans (1481-1513) fik flåden en fastere organisation, og der blev for første gang bygget store skibe på kongelig befaling.

Flåden i middelalderen

De første navngivne skibe, der indgik i den danske flåde, var DEN STORE ARK (1414) og ROSENKRANTSEN (1436). I 1471 samlede kong Christian 1. en flåde på 70 skibe og 5.000 krigsfolk og sejlede til Stockholm, hvor han led nederlag ved Brunkeberg. Kongen skrev breve fra "Vort eget skib VALLENTIN ", hvilket må være det beviseligt første kongelige orlogsskib.

Flådens fødselsdag

Kong Hans udnævnte den 10. august 1510 Henrik Krummedige til "øverste kaptajn og høvedsmand for alle vore kaptajner, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har at være i søen. Os og vort rige og land til tjeneste mod vore og rigens fjender og uvenner".

Denne dato anses officielt som den danske flådes fødselsdag og gør den danske flåde til verdens ældste, endnu eksisterende sømilitære institution.

Flådens hovedbase var København. I løbet af 1500-tallet skabtes orlogsflådens værft, magasiner og øvrige værksteder. Tøjhushavnen, hvor skibene blev forsynet med udrustning og artilleri, blev bygget under Christian 4.