Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anhvervning og oplæring

Anhvervning og oplæring
Af- og tilgangsprotokol for Kronprinsens Regiment 1773-1800, hvor alle nyhvervede rekrutter blev indført. Opslag på soldat af 2. musketerkompagni. Siden til venstre viser tilgang og siden til højre afgang. Rigsarkivet.

Når en ung mand lod sig hverve, fik han sine håndpenge og måtte skrive under på en kontrakt, en såkaldt kapitulation. Menige tegnede normalt kontrakt på 8 år og underofficerer på 6. Tambourer og pibere blev fortrinsvis hvervet blandt store drenge på 10-12-årige kontrakter.

General- og skillingshvervning

Regimenterne hvervede naturligvis i deres eget lokalområde, men sendte derudover hvervekommandoer til Tyskland. I perioder havde hæren i stedet en fælles generalhvervning i Tyskland. En anden hvervemetode, som ophørte i 1780’erne, var den såkaldte skillingshvervning, hvor drenge mod en daglig skilling forpligtede sig til at blive soldater, når de blev store. Ofte var det soldaterfamilierne selv, der på denne måde solgte deres drengebørn til hæren.

Faneed

Når en nyhvervet rekrut ankom til regimentet måtte han aflægge faneeden, hvorpå han fik sin nye uniform og sine våben. De næste uger blev han oplært af en underofficer i almindelige færdigheder, såsom geværgreb og march, hvorefter han indtrådte i aktiv tjeneste. 

Satirisk stik af en hverveofficer i fantasi-uniform
Satirisk stik af en hverveofficer. Ansigtstrækkene er stærkt karikerede og uniformen fri fantasi. I hvilken sammenhæng stikket er blevet fremstillet, vides ikke i dag. Udateret stik af G.C. Schule. Kobberstiksamlingen.
Anhvervning og oplæring
Højre om! Den nye rekrut skulle lære de mest almindelige manøvrer hurtigt. Tegning af F. von Schnitter i tillæg til eksercerreglementet ca. 1746.