Historisk viden

Anhvervning og oplæring

Når en ung mand lod sig hverve, fik han sine håndpenge og måtte skrive under på en kontrakt, en såkaldt kapitulation. Menige tegnede normalt kontrakt på 8 år og underofficerer på 6. Tambourer og pibere blev fortrinsvis hvervet blandt store drenge på 10-12-årige kontrakter.

General- og skillingshvervning

Regimenterne hvervede naturligvis i deres eget lokalområde, men sendte derudover hvervekommandoer til Tyskland. I perioder havde hæren i stedet en fælles generalhvervning i Tyskland. En anden hvervemetode, som ophørte i 1780’erne, var den såkaldte skillingshvervning, hvor drenge mod en daglig skilling forpligtede sig til at blive soldater, når de blev store. Ofte var det soldaterfamilierne selv, der på denne måde solgte deres drengebørn til hæren.

Faneed

Når en nyhvervet rekrut ankom til regimentet måtte han aflægge faneeden, hvorpå han fik sin nye uniform og sine våben. De næste uger blev han oplært af en underofficer i almindelige færdigheder, såsom geværgreb og march, hvorefter han indtrådte i aktiv tjeneste. 

Del denne side